Wednesday , July 24 2024

Tag Archives: kiếp người

Sự thật một kiếp người – Ai cũng trải qua

Một ngày rất ngắn, ngắn đến mức chưa nắm được cái sáng sớm thì đã tới hoàng hôn. Một năm thật ngắn, ngắn đến mức chưa kịp thưởng thức sắc màu đầu xuân thì đã tới mùa đông giá lạ̣nh. Một cuộc đời rất ngắn, ngắn tới mức chưa kịp …

Read More »
Call Now Button